Слова, заканчивающиеся на ТА

Вашему вниманию представлены слова последняя буква А.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. авиапочта
2. авторота
3. адиабата
4. адъюнкта
5. акватинта
6. аминокислота
7. анкета
8. анодонта
9. антиракета
10. аорта
11. аппликата
12. ариетта
13. армата
14. асимптота
15. аспирата
16. аффриката
17. баллиста
18. банкнота
19. баранта
20. баста
21. беднота
22. береста
23. бета
24. бизань-мачта
25. бита
26. блевота
27. бледнота
28. брандвахта
29. бухта
30. быстрота
31. валюта
32. ванта
33. варианта
34. вата
35. вахта
36. веданта
37. вендетта
38. вента
39. верста
40. ветрозащита
41. взрывозащита
42. видеочастота
43. влагозащита
44. внучата
45. волокита
46. вольта
47. волюта
48. ворота
49. вполоборота
50. вполсыта
51. врата
52. выжлята
53. выплата
54. высота
55. газета
56. галета
57. гамета
58. гаррота
59. гауптвахта
60. гидромуфта
61. гидрошахта
62. глиста
63. глухонемота
64. глухота
65. грамота
66. граната
67. грозозащита
68. грот-мачта
69. грязнота
70. густота
71. гута
72. дата
73. девчата
74. дельта
75. деньжата
76. дзета
77. диета
78. дихта
79. длиннота
80. доброта
81. долгота
82. доминанта
83. доплата
84. досыта
85. дочиста
86. дошколята
87. дремота
88. дурнота
89. духота
90. забота
91. закута
92. замета
93. запанибрата
94. заплата
95. зарплата
96. затрата
97. защита
98. зевота
99. зигота
100. изобата