Слова из 5 букв, в конце Ш

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, в которых последняя буква Ш.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. апрош
2. барыш
3. беляш
4. ганаш
5. гашиш
6. голыш
7. гуляш
8. дебош
9. дутыш
10. ингуш
11. камыш
12. катыш
13. кукиш
14. кулеш
15. лаваш
16. латыш
17. легаш
18. малыш
19. мураш
20. мякиш
21. палаш
22. панаш
23. поташ
24. талыш
25. тупыш
26. фетиш
27. финиш
28. цинаш
29. чуваш
30. шабаш
31. шалаш
32. этвеш