Слова из 5 букв, в конце Ц

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, в которых последняя буква Ц.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. абзац
2. агнец
3. ариец
4. ахеец
5. белец
6. борец
7. валец
8. венец
9. ганец
10. голец
11. гонец
12. горец
13. делец
14. донец
15. думец
16. живец
17. жилец
18. зельц
19. земец
20. зубец
21. игрец
22. истец
23. кварц
24. конец
25. корец
26. косец
27. купец
28. ларец
29. липец
30. ловец
31. малец
32. месяц
33. немец
34. ненец
35. овсец
36. орлец
37. палац
38. палец
39. певец
40. перец
41. песец
42. писец
43. принц
44. путец
45. ранец
46. резец
47. рубец
48. рунец
49. рыбец
50. самец
51. севец
52. синец
53. ситец
54. сосец
55. супец
56. сыпец
57. сырец
58. танец
59. телец
60. терец
61. типец
62. торец
63. тунец
64. тупец
65. фальц
66. фильц
67. флейц
68. чепец
69. шанец
70. шорец
71. шприц
72. щипец
73. эрзац
74. ямаец