Слова из 4 букв, в конце И

Вашему вниманию представлены слова из 4 букв, в которых последняя буква И.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. амми
2. ахти
3. баки
4. беби
5. бели
6. буки
7. вади
8. важи
9. веди
10. веки
11. виги
12. вини
13. виши
14. дети
15. духи
16. если
17. жюри
18. идти
19. инки
20. кади
21. кали
22. кепи
23. коли
24. коми
25. копи
26. кули
27. кущи
28. кюри
29. леди
30. лори
31. лыжи
32. люди
33. люли
34. маки
35. мари
36. мехи
37. мощи
38. наци
39. нети
40. ноги
41. нюни
42. обои
43. очки
44. паки
45. пали
46. пани
47. пари
48. пени
49. пери
50. пики
51. поди
52. пони
53. ради
54. рюхи
55. сани
56. сари
57. сени
58. тали
59. тори
60. уйти
61. ушки
62. фифи
63. хаки
64. чуни
65. янки
66. ясли