Слова из 5 букв, заканчивающиеся на АН

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, в которых четвертая буква А, последняя буква Н.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. авран
2. айран
3. аркан
4. бадан
5. бакан
6. банан
7. баран
8. батан
9. букан
10. буран
11. бутан
12. варан
13. волан
14. губан
15. гуран
16. дацан
17. декан
18. диван
19. дуван
20. духан
21. емшан
22. жакан
23. жиган
24. жулан
25. жупан
26. зоман
27. кабан
28. каган
29. казан
30. кожан
31. коран
32. кочан
33. кукан
34. кулан
35. ладан
36. лиман
37. лобан
38. маран
39. метан
40. мэлан
41. наган
42. нисан
43. обман
44. океан
45. октан
46. орган
47. оркан
48. орлан
49. осман
50. патан
51. пацан
52. пекан
53. пузан
54. редан
55. родан
56. розан
57. роман
58. сабан
59. саван
60. саган
61. сазан
62. саман
63. саран
64. таган
65. талан
66. таран
67. тиран
68. титан
69. тукан
70. туман
71. урман
72. ушкан
73. фазан
74. фофан
75. цыган
76. чабан
77. чакан
78. чекан
79. чепан
80. чулан
81. шаман
82. шихан
83. экран