Слова из 5 букв на Х

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, в которых первая буква Х.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. ха-ха
2. хабар
3. хаджи
4. хазар
5. хайло
6. хакас
7. халат
8. халва
9. халда
10. халиф
11. хамит
12. хамка
13. хамов
14. хамса
15. хамье
16. ханжа
17. ханты
18. ханша
19. хапун
20. харчи
21. харчо
22. хасид
23. хатка
24. хауса
25. хаять
26. хвала
27. хвать
28. хворь
29. хвост
30. хе-хе
31. хедер
32. хедив
33. херес
34. херик
35. хетты
36. хи-хи
37. хиазм
38. хилус
39. хилый
40. хиляк
41. химик
42. химия
43. химус
44. хинди
45. хинин
46. хиппи
47. хитин
48. хитон
49. хлест
50. хлупь
51. хлыст
52. хлюст
53. хлябь
54. хмарь
55. хмель
56. хмурь
57. хмырь
58. хо-хо
59. хобби
60. хобот
61. ходжа
62. ходик
63. ходка
64. ходок
65. ходун
66. холка
67. холод
68. холоп
69. холст
70. холуй
71. хомут
72. хомяк
73. хорал
74. хорда
75. хорей
76. хорек
77. хорея
78. хорон
79. хохма
80. хохол
81. хохот
82. хруст
83. хряпа
84. хряск
85. хряст
86. худой
87. хунта
88. хурал
89. хурда
90. хурма
91. хутор