Слова из 5 букв, заканчивающиеся на РА

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, которые заканчиваются на РА— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. амбра
2. астра
3. афера
4. будра
5. втора
6. вчера
7. выдра
8. гетра
9. гидра
10. дайра
11. дойра
12. домра
13. дурра
14. жабра
15. зебра
16. искра
17. кайра
18. кобра
19. копра
20. лавра
21. лепра
22. махра
23. мирра
24. митра
25. мойра
26. мымра
27. недра
28. обора
29. опара
30. опера
31. опора
32. отара
33. пудра
34. сайра
35. свара
36. свора
37. скора
38. спора
39. ссора
40. сутра
41. сфера
42. тиара
43. умбра
44. умора
45. фабра
46. фибра
47. флора
48. цедра
49. цитра
50. цифра
51. чадра
52. швара
53. шкура
54. шпора
55. штора
56. шудра
57. эпюра