Слова из 5 букв, заканчивающиеся на ИН

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, в которых четвертая буква И, последняя буква Н.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. актин
2. арсин
3. аршин
4. барин
5. ватин
6. дофин
7. дядин
8. женин
9. зажин
10. зачин
11. ильин
12. калин
13. камин
14. кюрин
15. лизин
16. люпин
17. мамин
18. мерин
19. муцин
20. нажин
21. намин
22. начин
23. нянин
24. обжин
25. обмин
26. олеин
27. папин
28. помин
29. почин
30. пурин
31. ратин
32. ренин
33. рицин
34. рубин
35. русин
36. сатин
37. селин
38. сирин
39. сплин
40. сукин
41. супин
42. танин
43. тетин
44. тещин
45. тушин
46. филин
47. фитин
48. фомин
49. хинин
50. хитин
51. цехин
52. шурин
53. эллин
54. эозин
55. ясмин