Прилагательные с буквой Н в конце

Поиск прилагательных с буквой Н в конце— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. анютин
2. асфальтен
3. ацетилен
4. бабкин
5. бабусин
6. бабушкин
7. барынин
8. батюшкин
9. братнин
10. винилацетилен
11. внучкин
12. грейзен
13. гулькин
14. дедушкин
15. должен
16. дочерин
17. дочернин
18. дочкин
19. дядин
20. дядюшкин
21. женин
22. ильин
23. кожан
24. кузькин
25. кукушкин
26. курицын
27. кухаркин
28. ласточкин
29. мамашин
30. маменькин
31. мамин
32. мамкин
33. мартышкин
34. материн
35. матушкин
36. мачехин
37. морковкин
38. мужнин
39. намерен
40. невестин
41. нянечкин
42. нянин
43. нянькин
44. нянюшкин
45. олигофрен
46. папашин
47. папенькин
48. папин
49. полон
50. прабабкин
51. прабабушкин
52. прадедушкин
53. свекровин
54. сестрин
55. сестрицын
56. силен
57. синигран
58. старухин
59. сукин
60. танин
61. тетин
62. теткин
63. тетушкин
64. тещин
65. трепан
66. тришкин
67. троицын
68. ужин
69. филькин
70. фомин
71. хозяйкин
72. чачван
73. шемякин