Слова, заканчивающиеся на НИ

Вашему вниманию представлены слова последняя буква И.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. автосани
2. афгани
3. аэросани
4. бивни
5. бикини
6. блудни
7. бредни
8. будни
9. вини
10. гурджаани
11. дровни
12. злыдни
13. искони
14. каршуни
15. козни
16. лаццарони
17. мацони
18. мукузани
19. намедни
20. наручни
21. ни-ни
22. нишкни
23. нюни
24. обшевни
25. они
26. пани
27. пасевни
28. пельмени
29. пени
30. пенни
31. плавни
32. плутни
33. подрезни
34. полдни
35. полжизни
36. полсотни
37. пони
38. пополудни
39. поручни
40. поршни
41. пошевни
42. розвальни
43. россказни
44. сани
45. сени
46. слюни
47. сродни
48. ставни
49. сходни
50. третьеводни
51. хиндустани
52. чуни
53. шашни