Слова из 8 букв, в конце Г

Вашему вниманию представлены слова из 8 букв, в которых последняя буква Г.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. автоплуг
2. акваланг
3. андрофаг
4. археолог
5. астролог
6. блицкриг
7. браунинг
8. бумеранг
9. генеалог
10. гидролог
11. гипнолог
12. гистолог
13. графолог
14. диетолог
15. долгоног
16. дриблинг
17. единорог
18. ихтиолог
19. ихтиофаг
20. квершлаг
21. корнцанг
22. космолог
23. кроссинг
24. лимнолог
25. макрофаг
26. метролог
27. микрофаг
28. мистагог
29. морфолог
30. нарколог
31. невролог
32. некролог
33. оверштаг
34. остеолог
35. осьминог
36. парасанг
37. патролог
38. полукруг
39. послелог
40. прессинг
41. психолог
42. радиолог
43. рейхстаг
44. рольганг
45. сам-друг
46. саркофаг
47. сексолог
48. социолог
49. спарринг
50. спиннинг
51. стенофаг
52. стерлинг
53. стортинг
54. технолог
55. тонконог
56. трифтонг
57. тюрколог
58. физиолог
59. френолог
60. хепенинг
61. хронолог
62. цугцванг
63. этимолог