Слова из 5 букв, в конце Н

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, в которых последняя буква Н.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. авран
2. ажгон
3. айран
4. аксон
5. актин
6. алтын
7. амвон
8. анион
9. аргон
10. аркан
11. арсин
12. аршин
13. аэрон
14. бадан
15. бакан
16. бакен
17. банан
18. баран
19. барин
20. барон
21. басон
22. батан
23. батон
24. бегун
25. бекон
26. бетон
27. бидон
28. бизон
29. бодун
30. бозон
31. бубен
32. бубон
33. бузун
34. букан
35. буран
36. бурун
37. бутан
38. бутон
39. вагон
40. вазон
41. валун
42. варан
43. ватин
44. ведун
45. вещун
46. волан
47. ворон
48. выгон
49. газон
50. галун
51. гомон
52. горюн
53. губан
54. гуран
55. дацан
56. девон
57. декан
58. демон
59. дерен
60. джинн
61. диван
62. домен
63. дофин
64. дуван
65. духан
66. дядин
67. емшан
68. жакан
69. женин
70. жетон
71. жиган
72. жулан
73. жупан
74. загон
75. зажин
76. закон
77. затон
78. зачин
79. зипун
80. зоман
81. зыбун
82. игрун
83. изъян
84. ильин
85. иомен
86. йомен
87. кабан
88. кавун
89. каган
90. казан
91. калин
92. камин
93. канон
94. канун
95. кетон
96. клоун
97. кожан
98. козон
99. кокон
100. колон