Слова из 5 букв на Ж

Вашему вниманию представлены слова из 5 букв, в которых первая буква Ж.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. жабий
2. жабка
3. жабра
4. жабры
5. жажда
6. жакан
7. жакет
8. жамка
9. жарка
10. жарко
11. жарок
12. жатва
13. жатка
14. жатый
15. жвала
16. жвало
17. жвалы
18. ждать
19. жевок
20. желна
21. желоб
22. желть
23. желчь
24. женин
25. жених
26. женка
27. жеода
28. жердь
29. жерех
30. жерло
31. жесть
32. жетон
33. живец
34. живой
35. живот
36. жиган
37. жизнь
38. жилет
39. жилец
40. жилка
41. жилой
42. жилье
43. жираф
44. жирок
45. жиряк
46. житие
47. житье
48. жменя
49. жмудь
50. жмыхи
51. жнива
52. жниво
53. жница
54. жокей
55. жрать
56. жрица
57. жулан
58. жулик
59. жулье
60. жупан
61. жупел
62. жутко
63. жучка
64. жучок