Слова из 6 букв, заканчивающиеся на ИН

Вашему вниманию представлены слова из 6 букв, в которых пятая буква И, последняя буква Н.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. абазин
2. адалин
3. азарин
4. аланин
5. альгин
6. анетин
7. анилин
8. анютин
9. ауксин
10. бабкин
11. бабуин
12. бедуин
13. бензин
14. бетаин
15. биотин
16. боярин
17. брамин
18. висцин
19. героин
20. глицин
21. глобин
22. графин
23. грузин
24. гуанин
25. дентин
26. диамин
27. дионин
28. дочкин
29. жасмин
30. изатин
31. инозин
32. инулин
33. казеин
34. каолин
35. кармин
36. кодеин
37. кокаин
38. кофеин
39. кретин
40. кувшин
41. лезгин
42. лейцин
43. лигнин
44. литвин
45. мамкин
46. миелин
47. миозин
48. морфин
49. мужнин
50. муслин
51. нейрин
52. оливин
53. осетин
54. оссеин
55. павлин
56. паужин
57. пектин
58. пеннин
59. пепсин
60. пикрин
61. поплин
62. промин
63. пуффин
64. раввин
65. розеин
66. сагуин
67. стерин
68. стопин
69. термин
70. теткин
71. тиамин
72. токсин
73. фибрин
74. фламин
75. флорин
76. фуксин
77. хлорин
78. хозяин
79. цианин
80. цитрин
81. эметин
82. южанин