Слова из 7 букв, заканчивающиеся на ТА

Вашему вниманию представлены слова из 7 букв, в которых шестая буква Т, последняя буква А.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. ариетта
2. баранта
3. беднота
4. береста
5. блевота
6. веданта
7. внучата
8. выжлята
9. выплата
10. гаррота
11. глухота
12. грамота
13. граната
14. густота
15. девчата
16. доброта
17. долгота
18. доплата
19. дочиста
20. дремота
21. дурнота
22. заплата
23. затрата
24. изобата
25. инфанта
26. кантата
27. капуста
28. кассета
29. кислота
30. клевета
31. княжата
32. когорта
33. комната
34. конфета
35. короста
36. котлета
37. красота
38. куранта
39. манжета
40. маранта
41. мелкота
42. мокрота
43. невеста
44. неохота
45. острота
46. отплата
47. перхота
48. планета
49. подеста
50. полнота
51. пошетта
52. правота
53. примета
54. прямота
55. пустота
56. реторта
57. ровнота
58. розетта
59. рыхлота
60. сагитта
61. скукота
62. слепота
63. смальта
64. смехота
65. спроста
66. срамота
67. стретта
68. суббота
69. таранта
70. темнота
71. теплота
72. теснота
73. токката
74. тошнота
75. фермата
76. фугетта
77. харкота
78. хрипота
79. хромота
80. частота
81. челеста
82. чернота
83. чистота
84. щедрота
85. эволюта
86. эполета